ENFILANT UN ANY PLE DE LLUITES, PLE DE SALUT !

8b3f5-xarlot2bvaga
Estimades,
​Aquest món és massa cruel per inhibir-se, massa injust per resignar-se, massa inhumà com per no rebel·lar-s’hi… i al mateix temps és el nostre món, carregat de bones gents, d’amor i tendresa…i a la fi el millor i el pitjors dels mons possibles.
Enfilem un 2016 on deixar-nos-hi la pell lluitant per transformar-lo. Donem-nos les mans, anem plegades !
86abf-enpeualmc3b3n
Recordem, que lluitar és salut !! Bon any i molta salut !!
Toni Barbarà
laratera

NOTES A PARTIR D’UNA Entrevista de salut I PARTICIPACIÓ SOCIAL

PARTICIPACIÓ EN SALUT : Entrevista celebrada el 1 desembre 2015

Persona entrevistada: Toni Barbarà DEMPEUS per la Salut Pública

Qui fa l’entrevista: Carme de la Madrid ETCS –

DEMPEUS 6 anys

Bloc I. Relació entrevistat amb l’àmbit de la salut

És metge internista Ha treballat temes de salut pública i salut laboral

  • Implicació sostinguda en temes socials
  • Ha treballat de responsable de participació social en l’etapa d’Ignasi Fina a l’Ajuntament de Barcelona Incloent una etapa posterior en temes de salut laboral. (del 2004 al 2011). Posteriorment a Ajt. Badalona fins maig 2015
  • Des de 2009 un grup de ciutadans i ciutadanes constitueixen la plataforma Dempeus per la salut púbica (https://dempeusperlasalut.wordpress.com/ ), és secretari de la plataforma.
  • Dempeus per la salut pública és un dels agents promotors i fundadors de la Marea Blanca.
 • La plataforma té un perfil molt clar i té un manifest que parla de tres eixos:

 

 ·      Defensa del SNS: sistema públic i nacional de salut. Públic en la seva titularitat, el seu finançament, planificació, gestió, provisió i control:

 • Salut entesa com bio-psico-social, per tant entesa en funció dels “determinants de salut”, hi ha desigualtats a combatre. Imprescindible actuar de forma interdisciplinària en els determinants de salut són claus (socials i socioeconòmics)
 • Empoderament ciutadà: ens reconeixem titulars del Sistema Nacional de Salut, Dins el sistema públic i nacional de salut en som co-protagonistes i co-decisioris, no estem per una actitud passiva sinó d’intervenció.

DEMPEUS fa publicacions, jornades, monogràfics, assisteixen a quantitat de debats, xerrades (caràcter pedagògic), han fet diverses campanyes. Una d’elles va ser la “insubmissió” al REpagament que era la taxa del “Euro per recepta”.  Una de les activitats fonamentals la pàgina web molt activa i on cada dia posen notícies d’altres o pròpies, i el web té moltes entrades (1.400.000)

Bloc II. Percepció sobre l’estat de la salut de l’àmbit de la ciutat de Barcelona

 Formules de participació en l’àmbit de la salut, això és clau, sinó hi ha participació social no hi ha un abordatge com cal.

 • Tema clau són les desigualtats en salut: gènere, sòcio-econòmica, origen, discapacitats.                                                                             Una nova forma d’exclusió “Out line” a considerar és la generada com efecte secundari per la implantació de les noves tecnologies”: la desaparició de les finestretes i l’atenció personal a la ciutadania. (sobretot amb discapacitat o segments més envellits o menys formats) .
 • La inclusió dels “determinants socials”, alguns tan bàsics com el treball, l’habitatge, el medi, l’educació, les pensions,…
 • Salut mental. Una assignatura sempre pendent.
 • Salut laboral, les condicions de i en el treball. Unes atencions que han patit d’ immediat les retallades de la crisi i segueixen

 

 Bloc III. Percepció sobre els actors de l’àmbit de la salut i la seva participació en el procés

 Les 64 entitats coordinades a la Marea Blanca representatives de la xarxa social amb voluntat inclusiva

 • Les organitzacions històriques: l’ ADSP -associació/plataforma en defensa de la salut pública-, PARS, PASUCAT, Organitzacions específiques de malalties com les de sensibilització central (fibromiàlgia, fatiga crònica, sensibilitat múltiple), o hepatitis C.
 • Plataformes professionals contra la exclusió YO SÍ
 • CAPS i altres Societats de professionals: CAMFIC. FOCAP, ASPB, etc.
 • Consells participatius reglats vinculats a centres assistencials de primària, hospitals, districtes.
 • Organitzacions territorials que atenen temes sanitaris, com “SAP muntanya” (Nou barris), Bellvitge,
 • Associacions de veïns, federacions, FAVB, CONFAV
 • Estaments oficials: Partits polítics. Sindicats. Universitats (GREDS – EMCONET)
 • Col·legis professionals.
 • GAM. Grups d’ajuda mútua, són molt heterogenis, hi ha experiències molt enriquidores. DMD.
 • Associacionisme de persones amb Discapacitats, Dscapacitats creixents intel·lectual, sensorial, autonomia, ( la abans mencionada off line amb la desaparició de finestretes on ara hi ha gent gran que no pot comprar un bitllet de tren o no pot fer una reclamació)
 • persona ponerse-de-pie

Bloc IV. Altres

 Com ha de ser el procés participatiu

Primera cosa, sóc crític amb el model vigent, d’una participació molt reglamentista, on es fa una delegació molt piramidal (el consell del CAP, del barri, del districte,… i finalment s’acaba amb una cerimònia, més o menys ritual, com poc participativa, on les coses que surten, en general, han estat suggerides des del mateix nucli de la proposta i són poc innovadores en tan que són poc espontànies ni participatives. A aquest model tan normativista,, controlable i controlat, cal aplicar-li un exercici de valentia, ser més agosarats i obrir-lo. Obrir-lo vol dir donar a la participació un caràcter de co-decisió, potser no sempre vinculant però en molts casos sí pot ser-ho, i en tots els casos de forma compartida. I s’ha d’acabar amb una pseudo-participació passiva, espectadora. Aquests canvis estimularien a les gents a participar.

Fa uns dies, en unes Jornades temàtiques, persones influents en l’àmbit de la governança defensaven que la ciutadania de a peu aquella que no ha passat per facultats de formació no estan capacitats per definir quina és la seva aspiració o model en salut. Nosaltres neguem aquesta teoria afirmant que la ciutadania és perfectament capaç, sense haver assistit a cap classe universitària (ni preuniversitària), per a dir quin tipus de salut vol, que està disposat a posar-hi, jugar-s’hi, esmerçar-hi, capaç per a discutir, a debatre, la qual cosa no vol dir com fer-ho des d’una perspectiva tècnica, mèdic-sanitària. Sí des de la perspectiva de dir, a nosaltres ens interessa això que és la nostra salut. Que no sols sanitat, entenent que  la sanitat és un part important de la salut però no és equiparable sanitat amb salut., Salut, és aquella manera de viure autònoma, solidària i joiosa i això ho pot, i ha de dir-ho, la ciutadania des de la seva implicació, des del seu exercici. Els drets, senzillament, son per exercir-se.

Per tant una segona qüestió que apareixia, no pot haver-hi un decalatge fins i tot semàntic en aquest consells o en aquestes formules participatives entre els pretesament il·lustrats des del punt de vista científic i tècnic i la ciutadania no necessàriament instruïda en aquestes matèries, per tant hi ha d’haver un equilibri que faig extensiva a la proposta que hi hagi representació no només d’estatus formatius sinó de disciplines diverses. Si el tema és que només es compta amb metges i infermeria caiem en l’ error. No és un problema de col·legis professionals, ni de caràcter corporativista. Ha de ser equilibrat des del punt de vista de participació territorial, sòcio-econòmic, cultural, de segments d’edats i per suposat de gènere.

bdde5-tarjetc3b3dempeus

Entenem que estem parlant de salut, no exclusivament de sanitat per que són concepcions diferents, A la jornada de participació del 2004  “Barcelona, ciutat saludable”, ja dèiem que és inconcebible una societat saludable amb xifres d’atur com les actuals, amb la precarietat laboral que hi ha, doncs el treball és un determinant, i ho són les pensions, Dèiem que la primera atenció de salut en geriatria és una  pensió digna o que molt malament sinó tens un sostre i vius al carrer per que t’han desnonat. Ja ens poden anar parlant de Prozac i antidepressius, Per tant, és  aquesta concepció àmplia de salut que fa que la cosa es torni més complexa però és més enriquidora per que sinó acabem trobant-nos sempre els mateixos. És important la transversalitat, la interdisciplinarietat, i el gran atractiu que tenen aquest moviments quan són amples, quan són inclusius Per que no hi ha res millor pels treballadors/es de la salut que escoltar als professionals del treball social o als professionals de l’educació o als/les treballadors/es de qualsevol àmbit que tingui a veure amb les persones, ja siguin professionals de l’educació escoltar reflexions de salut. El greu problema és que acostumem per qüestions perverses d’una teòrica eficiència  a compartimentant-se. I aquesta és una ocasió per incorporar visons i abordatges en el procés participatiu.

D’això és desprèn que hi ha quantitat de gent interessada que farà el debat molt enriquidor, un exemple de fa pocs dies moderant una jornada que fan DMD (dret a morir dignament) es percep que es senten força marginats perquè allò seu és parlar de la mort digna i de l’eutanàsia I tanmateix estem parlant plenament de salut dons si no ens hi preparem en vida no ens educarem per morir. És un exemple d’aquesta voluntat d’apertura.

 A Dempeus van fer una jornada que és deia Per una nova cultura per la salut i la nova cultura per la salut inclou coses tan determinants com la decisió sobre l’urbanisme, sobre el medi ambient, la cultura, la informació, sobre l’alimentació,… allà venia la gent de “Som el que sembrem” i ens explicaven que vol dir això dels pesticides, l’agricultura ecològica, Si no parlem també d’això estem en mans del que vol la gran industria bio-farmacèutica que parlem: que han tret una pastilla nova. De  vegades per un diagnòstic nou o fet a mida del principi. Cal generar una nova cultura com una cosa molt més inclusiva, hem de parlar com atenem a la infància, a la gent gran, als segments més castigats de la població. Aquelles fronteres s’han de trencar.

A la Marea Blanca alguns estem per eixamplar aquest blanc monocolor i incorporar policromia. Que sigui marea blanca, verda, groga, taronja,… sinó ens barregem i retro-alimentem no anirem enlloc.

Quan més clars estan els objectius més flexible s’ha de ser des del punt de vista normatiu.

 A la jornada de 2004 vam parlar de “cabassos”, Posem un cabàs i dins posem coses que ens interessen i després ja les ordenarem- Les endreçarem plegats per que algunes coses interessants poden venir d’aquesta apertura.

Algunes propostes il·lustratives que hi van sorgir: A ciutat de Barcelona no hi ha prou urinaris públics i això limita el passeig de gent que té incontinència urinària, gent que per sortir de casa ha d’estudiar a quants bars haurà d’entrar i quins et deixen entrar al WC sense consumir. Quan fem itineraris per caminar quelcom que recomanem, cal tinguin llocs on hi hagi accés a l’aigua, ombra, bancs, lavabos. O aquella persona que patia EPOC (dispnea) i que no pot visitar certs museus per que no hi ha cadires per seure.

Els aspectes d’organització passen per dos eixos que s’han de creuar, un és el territorial i el sectorial. Quan parlem de Barcelona, té una potencialitat però com la frontera és molt difosa, és important incloure formules de participació que tinguin una frontera flexible i aquí la frontera territorial també és flexible.

Marea Blanca Cat 8

Proposa sobre el procés participatiu

Obertura – Incorporació ampla

Co-decisió

Debat inclusiu

Reconeixement d’experteses (per dir quin tipus de salut volem tots estem capacitats)

Equilibri experts i ciutadania

Estiguin presents diverses disciplines – no nomes col·legis professionals

Documents a consultar

Publicacions dempeus per la salut pública https://dempeusperlasalut.wordpress.com/dossiers/

Reflexionant sobre salut i sanitat. Tres notícies complementàries.

Dues aportacions més a afegir al post de Dempeus que tracta de reflexionar, també en aquestes hores, saludablement i sobre la salut.
dempeus_f
Una altra és l’Argumentari de Salut d’Izquierda Unida. Si alguna persona hi té interès, trobarà alguns punts a retenir, com ara la reivindicada  eliminació de “tots els REpagaments” sanitaris…(per aquest nom)
I per tancar la notícia d’ahir a El Pais /València de la supressió -parcial- a aquella C.A. del “copagament farmacèutic” per a pensionistes i discapacitats… al menys en certes condicions. Per alguna cosa es comença…
Salut !!
 Toni Barbarà
——————
Argumentario  I.U. Salud y sanidad

 Las propuestas de UP-IU son propuestas para políticas de la salud, no para políticas de la enfermedad

 UP IU

Para los demócratas y progresistas no es posible resignarse a un país en el que la desigualdad social y económica determine cuanto vas a vivir y con qué calidad de vida 

 No aceptamos un país donde un anciano puede morir solo en su casa o un inmigrante puede agonizar sin atención sanitaria.

 No merecemos este viejo país en el que el sistema sanitario público se deteriora a propósito con políticas neoliberales, privatizando, excluyendo, recortando, aumentando las listas de espera y estableciéndose repagos. 

 También en salud y sanidad es necesario un nuevo país.

 Un Nuevo País en el que la salud sea un derecho humano fundamental para todos y todas, sin exclusiones. El sistema sanitario debe ser público y de calidad, sin repagos y debe tener como PRIORIDAD cuidar a las personas y mejorar su salud, sin discriminación de ningún tipo (situación administrativa, género, clase social, etc.).

 Una sanidad financiada por un sistema fiscal progresivo donde paguen más los que más tienen para cuidar mejor a los que menos tienen y a los que más lo necesitan.

 Para conseguirlo, defendemos 4 ejes:

1.Salud en Todas las Políticas

 • Defendemos Salud en Todas las Políticas, frente al modelo neoliberal de Enfermedad en Todas las Políticas (reformas laborales, precariedad, despidos, desempleo, contaminación, etc.). Los países con mayor desigualdad socio económica tienen peores resultados en salud. El austericidio al que se han visto sometidas las economías del sur de Europa ha provocado un empeoramiento de la salud de la población. Hay que revertir estas políticas para mejorar la salud de la población. 

   

 • Ahora, el mayor determinante de salud de un individuo es su clase social (“el código postal, barrio obrero/rico, influye más en tu salud que tu código genético”): nuestro programa y proyecto son los que más claros tienen la perspectiva de clase y más hacemos por abordarla.  

   

 • 2. Una sanidad Universal

   

 • Defendemos asistir a todas las personas, independientemente de su situación administrativa. La asistencia sanitaria es un derecho, por lo que no debe estar vinculada a cotización a la Seguridad Social (por otra parte, no se financia con cotizaciones sociales, sino con los impuestos generales como el IVA, que también pagan cuando compran los inmigrantes, tengan o no papeles).

   

 • Hay que combatir el argumento del PP del turismo sanitario. En general, también los españoles cuando van al extranjero tienen los cuidados del sistema sanitario público del país. Existe una Tarjeta Sanitaria Europea que permite recibir esos cuidados en la UE y que luego los sistemas públicos liquidan por compensación.

   

 • Derogaremos el RD 16/2012, que excluyó a 800 mil personas y ha provocado daños irreparables para muchas personas y para la salud pública colectiva.

   

 • Contrariamente a lo que se suele decir, los inmigrantes no abusan del sistema sanitario, ya que por lo general gozan de mejor salud (población joven) y usan menos el sistema que población general. Que puedan ser atendidos es una cuestión básica de solidaridad, es un cumplimiento de la función redistributiva económica del sistema sanitario y además es bueno para hacer políticas de Salud Pública (conocimiento de cómo enferman las poblaciones para realizar luego intervenciones, etc.) 

   

 • La salud es un juego de suma no cero, todos ganamos si todos participamos. Si el sistema sanitario atiende a todas las personas, conocerá mejor la realidad sanitaria y atenderá mejor a cada una de ellas individualmente. Atender a todas las personas es solidario, es justo y es eficaz y es una garantía frente a la propagación de algunas enfermedades..

   

 • 3. Una Sanidad Pública

   

 • La privatización sanitaria no es justa: recursos públicos se transfieren a entidades privadas. Muchas de las concesiones son propiedad de fondos capital/riesgo que operan desde paraísos fiscales. La privatización de la sanidad pone en RIESGO nuestra salud. Privatizar aumenta la financiarización de la economía (da más recursos quienes luego especulan contra la deuda pública perjudicándonos a todos). La asistencia y la gestión se resuelven con el principio de lo más barato y no de lo más eficaz

   

 • La privatización sanitaria no es eficientees más cara, las concesiones son a 30/40 años (se paga varias veces el coste del hospital si se hubiera construido de forma pública), llevan aparejado un incremento porcentual independientemente de que se reduzca el presupuesto sanitario global, en muchos casos han sido rescatadas (Hospital Alzira), en Reino Unido ya están revirtiendo la situación. Las derivaciones de pruebas a la privada suponen infrautilización de recursos públicos. Los países con sistemas privatizados gastan más % PIB (público y privado), como ocurre con toda claridad en EE.UU., y obtienen peores resultados en salud.

   

 • La privatización sanitaria perjudica seriamente la salud: Está demostrado científicamente que la sanidad privada es más cara y obtiene peores resultados en salud además de explotar más al personal. Hay menos personal en centros privatizados, lo que se traduce en peor calidad asistencial. La mortalidad hospitalaria aumenta cuando se introduce ánimo de lucro en la gestión sanitaria. 

   

 • El problema de la privatización no es sólo de la gestión sanitaria o provisión de servicios: la industria farmacéutica (cuyo gasto es el que crece más), la tecnología sanitaria, la formación y la investigación, la informática sanitaria…se encuentran fuertemente supeditadas a los valores de mercado.

   

  Por ello, defendemos:

   

  – Derogar las leyes que permiten privatizar la sanidad, como la Ley 15/97. Revertir las actuales privatizaciones. Denunciar el tratado TTIP y sus tribunales privados, lo que dificultaría la reversión.

   

  – Una buena gestión pública, profesionalizada, formando a los gestores en los valores de lo público en entidades públicas, no en “masters” con sesgo neoliberal.

   

  – Impulsar industrias farmacéuticas y de tecnología sanitarias públicas. Formación e investigación con fondos públicos y no en manos de la industria, de acuerdo con las necesidades sociales y de salud de la población (planificación). Las patentes farmacéuticas son parte del problema y no de la solución: hace falta una agencia de evaluación pública y tener derecho a emitir licencias obligatorias (excepciones a las patentes), como en el caso de la Hepatitis C.

   

 • 4. Una Sanidad de Calidad:

   

  • Sin discriminación por razones de género:

    

   El sistema sanitario debe evitar los sesgos que existen en la investigación y en los protocolos y guías clínicas de atención. El sistema sanitario tiene un papel fundamental en la detección de la violencia machista. Es fundamental formar adecuadamente a todos los profesionales para la detección precoz y la atención adecuada en caso de violencia machista.

       

  • Con cartera de servicios adecuada a todas las necesidades:  

 Salud buco-dental, aborto en centros públicos, derecho a una muerte digna y la libre decisión del individuo al final de su vida (rechazo a la objeción de conciencia). 

    Sostenible y con financiación adecuada

  • Los mayores riesgos para la sostenibilidad no son “el funcionariado” o “la ineficiencia de lo público”. Son: el incremento de demanda sanitaria debida al aumento de las desigualdades, la privatización sanitaria (que aumenta los gastos y da peores resultados), el aumento del gasto en farmacia (consecuencia del poder de la industria farmacéutica, el mayor aumento del gasto se va en supuestas innovaciones patentadas) y los recortes presupuestarios

    

   Para garantizar la sostenibilidad, hace falta: salud en todas las políticas para reducir desigualdades, garantizar la sanidad pública, tener industria farmacéutica y de tecnología pública y pone límites al poder de la privada y garantizar financiación adecuada: de entrada hay que elevar un 1 % sobre el PIB para volver a situación previa a los recortes. Además, hace falta planificación en políticas de salud: un Plan Integral de Salud con financiación y objetivos claros. 

       

   Hay que eliminar la desgravación por seguros privados (injusta e ineficaz, es una privatización) y hay que integrar a todas las personas, con eliminación de los regímenes especiales (MUFACE, MUGEJU, ISFAS, etc.).

    

 • Atención Primaria como eje del sistema. Es necesario reforzar la  atención primaria para que constituya el verdadero eje de la atención  que garantice unos servicios sanitarios de calidad.

 Jornadas FEC 2

 • Salud Laboral integrada: la salud laboral debe quedar integrada en el ámbito público, al servicio del trabajador. Somos los únicos que defendemos la desaparición de las mutuas.

   

 • Con Integración del sistema socio sanitario La población española envejece. Es nuestra obligación cuidar de nuestros ancianos como ellos cuidaron de nosotros. Debemos adaptar los servicios médicos y el sistema social a esta realidad, creando un verdadero sistema sociosanitario. El  SNS debe entretejer de forma integral el sistema sanitario y el sistema  de apoyo social dando una respuesta eficaz a las nuevas demandas de los  ciudadanos provocadas por estos importantes cambios demográficos de la  sociedad. Para que sea eficaz, este engranaje entre los diversos niveles asistenciales, no puede estar formado por cientos de sistemas públicos, privatizados y privados. Sólo desde una Sanidad 100 % Pública, con  financiación, gestión y provisión públicas, participada por la  comunidad, se puede construir un sistema en el que entre todos, con nuestros impuestos, cuidemos de las personas enfermas y de las personas ancianas en el final de su vida.

      

 • Con coordinación y cohesión territorial: Aunque existen diferencias entre CCAA, consideramos que el principal problema de desigualdad es el que se establece entre clases sociales. Las diferencias entre los sistemas sanitarios se deben muchas veces a desequilibrios territoriales de origen histórico y de causa social y económica. Para abordarlos, defendemos: aumentar los niveles de coordinación dentro del actual Consejo Interterritorial de Salud y establecer fondos de Cohesión finalistas que aborden las desigualdades y corrijan desequilibrios, además de financiar los desplazamientos temporales. Defendemos un sistema información sanitaria común y una Historia Clínica Electrónica Única útil, accesible y que funcione en la práctica diaria (no como el engaño actual), basada en software libre.

   

  Aún con sus problemas, pensamos que el sistema sanitario descentralizado ha reducido desigualdades. Creemos en la aproximación de la gestión al ámbito donde se presta el servicio y queremos profundizar en ello: hay que mejorar y apostar claramente por la participación ciudadana en salud.

   

 • Con respeto a los/as trabajadores/as del sistema sanitario: Hay que acabar con la situación de precariedad. Establecer OPEs periódicas. Crear puestos de trabajo en función de las necesidades para todas las categorías (sanitarios y no sanitarios). Revertir las privatizaciones garantizando los puestos de trabajo. Hay que cumplir la ley y pagar los derechos adquiridos: carrera profesional, trienios, en todas las comunidades, equiparando retribuciones y derechos. Apostamos por la exclusividad como medio para defender la vinculación al sistema sanitario, con su correspondiente complemento, y evitar la influencia del sector privado en detrimento del público.
 • ————————–

El Gobierno valenciano suprime el copago a pensionistas y discapacitados

 • El País
 • http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/12/17/valencia/1450372076_600439.html 

  La Generalitat lo articula como subvención propia para evitar otro recurso de inconstitucionalidad del Gobierno

  El presidente valenciano, Ximo Puig

  ampliar foto El presidente valenciano, Puig, se reúne con pensionistas. / JOSE A. CALAHORRO (EFE)

  La Generalitat valenciana suprimirá el copago farmacéutico para pensionistas que cobren menos de 1.000 euros al mes y para personas con discapacidad con minusvalías superiores al 65% -o del 33% si son menores de edad-. En total, 986.200 personas se beneficiarán de ello, según ha anunciado este jueves el presidente valenciano, Ximo Puig.

  La medida se articulará como subvención de la Generalitat después de que el Consell Jurídic Consultiu (órgano autonómico similar al Consejo de Estado) haya advertido de que otras fórmulas podrían considerarse una invasión de competencias del Gobierno y conducir a otro recurso del Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional.

  El jefe del Consell ha mantenido que 300.000 personas han abandonado sus tratamientos médicos en los últimos años por no poder pagarlos.

  Puig ha hecho el anuncio tras reunirse con representantes de la Unión Democrática de Pensionistas, y ha indicado que la eliminación del copago se aprobará en el pleno del Consell del 29 de diciembre y entrará en vigor el 1 de enero. La medida se incluye en los Presupuestos de la Generalitat para 2016.

  La supresión del copago beneficiará a 850.000 personas con pensiones inferiores a mil euros al mes (en total hay unos 946.000 pensionistas en la Comunidad Valenciana). “No van a tener que pagar ninguna medicina porque es una cuestión de justicia”, ha afirmado Puig. En el caso de personas con discapacidad, la eliminación del copago alcanzará a 136.200 personas, y recibirán igualmente ayudas en la compra de material ortoprotésico.

  El impacto de la medida es asumible por Hacienda, a pesar de las dificultades que atraviesan las arcas autonómicas, porque el copago introducido por el Gobierno en la actual legislatura en el marco de los recortes para contener el déficit no ha sido muy alto en el caso de los pensionistas, los más numerosos. Este copago tiene un límite máximo de ocho o nueve euros al mes. Una cantidad significativa en el caso de personas con pensiones bajas pero asumible para la Generalitat.

  El Ejecutivo de Mariano Rajoy también introdujo un copago inédito para las personas con discapacidad con menos del 65% de minusvalía en el caso de los mayores de edad y del 33% en los de menos de 18 años. Para todos ellos el copago varía en función de la renta.

  La principal dificultad que ha encontrado el Consell para aplicar la medida -un retraso que le ha valido críticas del PP– ha sido la forma normativa de hacerlo. Sobre todo después de que el Gobierno recurriera la ley que extendió la sanidad universal para los inmigrantes sin papeles. Y de que el Consell Jurídic Consultiu advirtiera de que la eliminación de los copagos podía correr la misma suerte. La Generalitat espera que la vía elegida evitará ese escenario.

  “Es una cuestión básica y fundamental porque hay que garantizar que todas las personas sigan el tratamiento médico”, ha dicho el presidente de la Generalitat, que ha confiado en que tras las próximas elecciones generales se produzca un cambio de Gobierno y la supresión se generalice en España. “Así estas ayudas dejarían de tener sentido”, ha dicho.

  Puig ha expresado su preocupación por el hecho de que las pensiones en la Comunidad Valenciana estén por debajo de la media, un problema que, ha advertido, puede ir peor por el proceso de devaluación salarial que ha generado la crisis.